תקנון

כללי:

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. לקוח המשתמש באתר פ.וייס מקבל על עצמו את הוראות וסעיפי תקנון זה ולא תהיה לו תביעה או טענה כלפי בעלי האתר מלבד טענות הקשורות להתחייבויות שנטלו עליהם בעלי האתר ובכפוף לתקנון זה.
 3. כל הפריטים הנמכרים באתר הינם חדשים באריזתם המקורית, נבדקו ע”י בעל האתר, ובכפוף להיצע המוצרים שעומד בפני בעלי האתר ואשר עשוי להשתנות מידי פעם בפעם.
 4. האתר יהא רשאי לבטל כל מכירה או עסקה אם בפרסומה נפלה טעות בציון מחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו, אם תקלה בתקשורת מנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כח עליון כגון מלחמה, פעולת טרור וכו’.
 5. במידה ופריט שהוזמן אינו זמין במלאי בשל טעות מלאי, יינתן ללקוח צפי להגעת הפריט למלאי והאפשרויות להזמין פריט חילופי או לחלופין לבטל את העסקה.
 6. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין הפריט, במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
 7. בעל האתר ידאג לאספקת הפריט או השירות הנרכש באתר בהתאם למועדים שנבחרו ושולמו ע”י הלקוח למעט מקרים של כוח עליון, כל סיבה שאינה בשליטת בעל האתר ובאזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית.
 8. במקרה בו קיים חשש שהמוצר שהתקבל אינו תקין, יש לפנות לבעל האתר באופן מידיי לצורך בדיקת התלונה.
 9. פ.וייס אינה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, משניים או תוצאתיים שיגרמו כתוצאה משימוש באתר, ביצוע רכישות או עסקאות, הפסד רווחים או שימוש בפריטים הנמכרים באתר בניגוד להוראות וכללי הזהירות המקובלים.
 10. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות לגולש אשר השאיר את כתובת הדואר האלקטרוני בכל מידע בדבר מבצעים ומידע לגבי מוצרים, אלא אם הלקוח ציין בפני האתר, במפורש, כי אינו מעוניין בכך.
 11. במידה ותבקש למחוק את פרטיך ממאגר המידע של בעל האתר ו/או סימן מסחר המופיע באתר, תוכל לעשות זאת בכל עת בדף צור קשר באתר.
 12. בעל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ומתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר ו/או לצרכים אחרים, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש בכתב.
 13. בעל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 14. זכויות היוצרים והקניין הרוחני כולל סודות מסחריים, פטנטים, לוגואים וידע, שייכים לבעל האתר וספקיו בלבד.
 15. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט בבתי המשפט המוסמכים.
 16. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

מדיניות ביטול הזמנות:

לקוחות פרטיים
בעסקאות מכר מרחוק – ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בכתב ובהצגת חשבונית בלבד, תוך 14 ימים כקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. גובה דמי הביטול הינו 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם, בתוספת דמי משלוח וחיוב חברת האשראי בגין סליקה.
במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הפריט למסמך הגילוי ו/או כל שימוש אחר לא ייגבו דמי ביטול, בהתאם להוראות החוק. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה שנעשה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן, המוצר יוחזר ע”י הלקוח באריזה מקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר.

לקוחות עסקיים
בעסקאות מול לקוח עסקי תתבצענה עפ”י חוק המכר, תשכ”ח 1968- ועפ”י הסכמה ברורה בין הצדדים. אין אפשרות לבטל עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.
הזמנה הכוללת שינוי במפרט הטכני המקורי של המוצר תיחשב כהזמנה מיוחדת ולא יהיה ניתן לבטלה.

Menu

"(Required)" indicates required fields

Please send me news and info on new products
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×